dimarts, 22 de maig del 2012

Convocatòria-concurs de projectes per a realitzar una exposició a l’Espai 7

La Taula d'Arts Visuals (TAV), de la qual forma part l'Escola d'Art de Manresa, convoca un concurs de projectes artístics amb la finalitat d'exposar el guanyador a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino. A continuació us detallem les bases de la convocatòria, i us agrairem que en feu difusió entre tots aquells a qui penseu que pugui interessar:

CONVOCATÒRIA TAV 
per a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino

PRESENTACIÓ
El Centre cultural el Casino de Manresa és un centre cultural depenent de l’Ajuntament de Manresa i situat en aquesta localitat. Les bases d’aquesta convocatòria són per a la realització d’un projecte expositiu que es realitzarà dins de la programació del Centre durant l’any 2012 i és una iniciativa emmarcada a la Taula d’Arts Visuals (a partir d’ara TAV).
La TAV és un òrgan permanent, independent, consultiu, d’assessorament i d’intercanvi que té com a objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d’arts plàstiques i creació contemporània, i que està integrada per entitats, equipaments i representants de projectes singulars que tenen el seu àmbit d’actuació centrat en les arts plàstiques i visuals dins del marc geogràfic de Manresa i el Bages.

OBJECTIUS
La TAV obre una convocatòria de projectes artístics per a realitzar una exposició d'Arts Visuals a l’Espai 7. La selecció d’artistes i projectes participants es regirà per les següents bases:

DOTACIÓ ECONÒMICA
El desenvolupament del projecte comptarà amb un pressupost de 2.000 €, impostos inclosos. Aquest import inclou els honoraris i les despeses de producció (inclòs el transport). Els terminis i forma de pagament d’aquesta dotació es pactarà individualment i directa entre l’artista o artistes i l’Ajuntament de Manresa.

CANDIDATS
Poden optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, sense tenir en compte cap tipus de condicionant (límit d'edat, nacionalitat, etc) que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases. Aquesta convocatòria és oberta a qualsevol disciplina, per la qual cosa no s’estableixen modalitats artístiques, tot i que seran prioritàries les propostes en Arts Visuals Contemporànies.
No és requisit necessari que els artistes participants siguin originaris de cap de les ciutats i pobles del Bages, però si que es valoraran positivament aquelles propostes que tinguin algun tipus de relació amb aquesta zona d’influència.

TERMINI
Els candidats podran trametre la seva proposta fins el dia 22 de juny de 2012 al Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27, 08242 de Manresa). Per a participar és indispensable presentar tota la documentació sol·licitada en els termes i lloc indicats.

DOCUMENTACIÓ
Les propostes que es presentin hauran d’incloure:
1. Títol de la proposta o projecte
2. Nom i cognoms de l’autor
3. Adreça electrònica de contacte
4. Breu descripció de la proposta (màxim 30 línies)
5. PDF amb el desenvolupament del projecte o la proposta, amb un pes màxim de 2MB.
6. Currículum de l’artista o artistes, on hi constin les dades personals completes.

SELECCIÓ I VEREDICTE
El jurat estarà format pels membres de la Taula d’Arts Visuals. La selecció del jurat serà inapel·lable i es farà pública la primera setmana de juliol de 2012.

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
Els projectes seleccionats s’hauran d’adaptar al calendari del projecte i de les dates d’exposició i muntatge. La realització del projecte es podrà dur a terme al propi taller de l’artista i a la sala d’exposicions els dies i hores de muntatge. Si calgués un espai de residència i creació alternatiu es podria pactar la col·laboració amb un centre d’aquestes característiques, o bé s’haurà de restar de l’aportació total del projecte.
Els transports i muntatge i desmuntatge és càrrec de l’artista/es, amb el suport del personal del Centre Cultural el Casino.
Les dates de muntatge seran dimecres 12 de setembre a la tarda, dijous 13 matí i tarda, divendres 14 matí i tarda fins l’hora d’inaugurar. El desmuntatge serà el dilluns 1 d’octubre al matí i el dimarts 2 d’octubre matí i tarda.
La difusió, a càrrec del Centre Cultural el Casino, constarà d’una banderola a l’entrada de l’edifici, un flyer i nota de premsa.

EXPOSICIÓ
Serà a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino del 14 al 30 de setembre de 2012.

PROPIETAT I DIFUSIÓ DELS TREBALLS
Els treballs seleccionats restaran en propietat dels autors i en podran disposar lliurement per exposar-los i reproduir-los, sempre que facin constar que han estat recolzats i exposats al Centre Cultural el Casino de l’Ajuntament de Manresa i la TAV, mitjançant els logotips institucionals corresponents.

CONDICIONS I RESPONSABILITAT
Els organitzadors tindran cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fan responsables dels danys fortuïts que puguin produir-se. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin fer reclamacions de drets d’imatge. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada