divendres, 26 de setembre del 2014

Premis Junceda d'Il·lustració 2014


L'APIC, Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, ja ha fet públiques les bases per a participar a l'edició d'enguany dels Premis Junceda, uns guardons que tenen com a objectiu premiar i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees d'aplicació.
Les categories són:
 • LLIBRE D'ADULT FICCIÓ
 • LLIBRE INFANTIL FICCIÓ
 • DIVULGACIÓ i CIÈNCIA
 • COBERTA
 • CÒMIC
 • PREMSA I REVISTES
 • EDICIÓ
 • PUBLICITAT
 • ANIMACIÓ
 • PREMI FUTURS CREADORS (PFC)
 • JUNCEDA INTERNACIONAL
D'especial interès per als exalumnes d'il·lustració és el Premi Futurs Creadors, que s'atorga al millor projecte final de cicle. La data límit d’inscripció i recepció és el divendres 10 d’octubre del 2014 a les 14h.

Trobareu tota la informació, inscripció i les bases de participació a: http://www.premisjunceda.cat/

Beques de suport a la creació BAUMANNLAB 2014


El Laboratori de Creació jove BaumannLab del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa convoca l'edició 2014 de les beques de suport a la creació. Enguany hi ha 6 convocatòries diferents:
 • Suport a la creació a artistes i projectes d'arts visuals i pensament contemporani
 • Disseny d'accions formatives
 • Projectes artístics en contextos educatius
 • Projectes artístics en entitats d'educació en el lleure
 • Grafiti invaders

L'import de les beques va des dels 550 fins els 2000 euros depenent de l'especialitat. Trobareu tota la informació a l'adreça http://www.baumannlab.cat/node/458

Beca Art K'Suma 2014

La Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa ens informa de la convocatòria de la Beca Art k'’suma amb una dotació de 1500 euros.

Art k'’suma és una iniciativa de l’'Ajuntament de Manresa que té per objectiu promoure l'’intercanvi creatiu entre persones d’'edats diferents des de qualsevol disciplina artística. Va néixer amb la voluntat de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents i, si és el cas, de disciplines diferents.

A continuació us en copiem les bases:
1. Característiques de la beca 
La beca busca fomentar l'intercanvi creatiu entre generacions des de qualsevol de les disciplines artístiques: plàstiques, musicals, visuals,... amb l'objectiu de promoure la cooperació i l'exploració d'experiències entre persones d'edats diferents. Es busca facilitar el treball creatiu intergeneracional al llarg d’un període de temps determinat. 
Durant el període de treball, caldrà que els artistes comparteixin:
- Una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat.
- Temàtiques, tècniques, calendarització i programació.
- L’experiència de gestionar projectes artístics amb persones d’edats diferents. 
2. Dotació de la beca 
La Beca Art K'suma està dotada amb pressupost màxim de 1500 euros que es destinaran al projecte guanyador de la convocatòria, amb càrrec a la partida 2351.481.00. L'Ajuntament no assumirà cap altra despesa relacionada amb la producció de l'obra.
El import total de la beca es farà efectiu després d’haver lliurat el treball final i sempre que el jurat hagi examinat la seva qualitat.
Si el Jurat ho considera necessari, podrà repartir el import de la beca entre diferents projectes, establint les aportacions mereixedores per a cada projecte seleccionat. 
3. Candidats 
Necessariament els candidats hauran de col·laborar amb altres artistes de trams d'edat diferents (menors de 35 anys i majors de 65 anys), amb l'objectiu de sumar els seus treballs fins a obtenir una proposta compartida. Com a mínim, una de les parts ha de ser resident a Manresa. Es podran presentar propostes col·lectives amb la participació de grups de joves i/o de persones grans. En aquest cas, caldrà designar un representant.
Només es podrà presentar una única sol·licitud per artista i caldrà garantir que es tracta d'un projecte original i inèdit.
La beca és oberta a qualsevol disciplina artística i s’admeten propostes interdisciplinars. 
4. Documentació 
Els candidats hauran de presentar la seva proposta adjuntant la informació següent: 
 • Dades personals dels artistes participants: nom, cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica, etc.
 • Currículum dels artistes.
 • Resum del projecte (màxim 30 línies).
 • Projecte que es vol desenvolupar en el qual han de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari i cost aproximat de realització.
 • La documentació addicional que els aspirants creguin convenient per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...
 • Si els sol·licitants ho consideren oportú, podran enviar material complementari (catàlegs, DVD, etc.)
Si el projecte compta amb l’aportació de tercers s’haurà d’especificar.
Les propostes s’hauran de fer arribar a l’adreça de la Regidoria de Participació, joventut i gent gran (Beca Art K’suma 2014; Ajuntament de Manresa Ctra. de Vic, 16 1r. 08241 MANRESA). Aquest material no serà retornat. 
5. Termini de presentació de la documentació 
Els candidats podran trametre la seva documentació fins el dia 15 d’octubre del 2014
6. El jurat 
El jurat estarà integrat per les persones següents:
- Regidora de Participació, joventut i gent gran de l’Ajuntament de Manresa, o persona en qui delegui
- Cap de Servei de Serveis socials, Sanitat i Programes, o persona en qui delegui
- Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, o persona en qui delegui
- Tècnic de la Regidoria de Participació, joventut i gent gran de l’Ajuntament de Manresa, que actuarà com a secretari
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme els treballs proposats i suggerir-los l’ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament d’altres persones sobre l’interès i l’abast dels projectes. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es resoldrà en un plaç màxim de 15 dies hàbils.
El jurat podrà declarar el premi desert. 
7. Seguiment del treball 
Una vegada transcorregut un mes a partir de l’adjudicació de la beca, el jurat, o per delegació el seu secretari, podrà convocar les persones que l’hagin obtingut per tal que presentin un informe de l’estat del projecte. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i fins i tot aturar el projecte si ho considera oportú. 
8. Extinció del dret de beca 
El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:
 • Si no s’executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
 • Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts 
9. Lliurament del treball 
La durada de la beca serà de dos mesos a partir de la data de la concessió. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, podrà prorrogar per un espai de 30 dies naturals la data de lliurament del projecte enllestit. 
10. Propietat i difusió dels treballs 
El treball guardonat restarà en propietat dels autors i en podran disposar lliurement per exposar- lo i reproduir-lo, sempre que facin constar que ha estat guanyador de la Beca Art K’suma. Així mateix, el treball becat podrà ser exhibit en un espai municipal i, si escau, es proposarà la seva itinerància per altres àmbits expositius.
Els artistes quedaran compromesos a explicar la seva experiència personal, viscuda durant el procés de creació, amb l’objectiu de difondre-la com a referència de convivència entre generacions. 
11. Incompatibilitats 
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts pel mateix projecte, sempre que no superin el 100% del valor de la beca. 
12. Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.
Tot allò que no estigui previst en aquesta convocatòria es regularà per les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, que es podran trobar a la pàgina web http://www.manresa.cat/.

Concurs de cartells del la Trobada Nacional de Mags "Florences Gili"

L'associació Col·lectiu Pro-Tamarit de Tamarite de Litera (Osca) ha convocat una nova edició del concurs per triar el cartell anunciador de la Trobada Nacional de Mags "Florences Gili", que se celebrarà del 6 al 8 de març de 2015. 

Les persones que vulguin participar-hi poden enviar el seu projecte fins a l'11 de novembre i el guanyador rebrà un premi de 300 euros. Les bases del concurs estan publicades en aquest enllaç: https://tamaritemagico.files.wordpress.com/2014/09/bases-concurs-cartell-2015.pdf

La Trobada de Mags "Florences Gili" va començar l'any 2000 i porta el nom del mag tamarità José Florences Gili, conegut com "El Rei dels prestidigitadors" pels innovadors efectes que van revolucionar alguns aspectes de la màgia de principis del segle XX. El Col·lectiu Pro-Tamarit és l'organitzador de la Trobada, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació d'Osca i el patrocini d'empreses i entitats de la localitat i la comarca. Al blog http://tamaritemagico.wordpress.com/ podei obtenir més informació del certamen.

ID-ARTE: Concurs d'art i reciclatge

ID·ARTE MADRID RECICLA convoca el concurs d'art i reciclatge amb una dotació total de 14.500 euros que seran repartits en les seves 2 seccions de participació:
Secció audiovisual: 3 premis en metàl·lic de 2.500 euros cada un
Secció instal·lacions: 2 premis en metàl·lic de 3.500 euros cada un destinats a la producció dels projectes seleccionats.
El termini de presentació acaba el 31 d'octubre. Trobareu tota la informació al web http://www.idarterecicla.com

dijous, 25 de setembre del 2014

Concurs de grafits de la Fira de Tardor de Navàs

Hola de nou a tothom! No, no ens hem oblidat del nostre blog, no. Després del parèntesi estival, i dels sempre complicats final i principi de curs, reprenem l'activitat blogaire per seguir fent-nos ressò de totes aquelles informacions (concursos, concocatòries, exposicions, presentacions, exalumnes...) que ens arriben a l'escola i que poden ser del vostre interès.

Comencem, doncs, amb un concurs de grafits:

Des de l'Ajuntament de Navàs ens fan arribar informació sobre el II CONCURS DE GRAFFITS que tindrà lloc dins els actes de la Fira de Tardor de Navàs el proper diumenge 19 d'octubre 2014.

Aquest any hi hauran 3 premis valorats en 500 €: El primer de 250 € al millor grafit del concurs, el segon de 150 € i el tercer de 100 €. L’organització es quedarà els grafits guanyadors.

Trobareu tota la informació al web de l'Ajuntament de Navàs.