divendres, 20 de desembre del 2013

Bases del XXII Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat

Podran participar en aquest concurs tots els artistes majors d’edat que no hagin guanyat en la convocatòria anterior a aquesta.

2. Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat (dibuix i gravat), de tema lliure, amb la única condició que no hagin estat premiades en cap altre concurs o certamen.

3. Les obres s’hauran de presentar sense signatura o marca d’autoria, amb el lema o títol al dors i acompanyades de la butlleta d’inscripció. Podran acompanyar-se del currículum de l’autor/a però amb la identitat en sobre tancat.

4. En la modalitat de dibuix cada concursant podrà presentar un sol dibuix, degudament emmarcat i protegit amb vidre o metacrilat (no s’accepten grapes) i les dimensions no podran superar els 100 x 100 cm del marc exterior.

5. En la modalitat de gravat s’admetran totes les tècniques pròpies de l’art gràfic: gravat, litografia, serigrafia i procediments digitals i electrònics. Cada concursant podrà presentar una sola obra degudament emmarcada i protegida amb vidre o metacrilat (no s’accepten grapes) i les dimensions no podran superar els 100 x 100 cm del marc exterior.

6. Les obres s’hauran de fer arribar al Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27 baixos) del 21 de gener a l’1 de febrer de 2014, de dimarts a dissabte de 18 a 21 h. En cas de fer-se arribar per correu o missatgeria caldrà fer-ho amb un embalatge convenient i reutilitzable. El lliurament i recollida de les obres va a càrrec del concursant, sense que correspongui reclamació en cas de possibles desperfectes o pèrdues.

7. El Jurat estarà format per especialistes en la matèria delegats per l’Ajuntament de Manresa, una persona en representació del Cercle Artístic de Manresa i una persona en representació de l’Escola d’Art de Manresa.

L’organització estableix un únic premi per cada modalitat cedit per l’Ajuntament de Manresa:
- 1r premi de dibuix: 1500 euros (impostos inclosos)
- 1r premi de gravat: 1500 euros (impostos inclosos)
El jurat podrà concedir accèssits en nom del Cercle Artístic de Manresa.

8. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Manresa, que en posseirà tots els drets legals de reproducció i difusió, entenent que l’autor renuncia a la propietat i qualsevol reclamació. Les obres passaran a formar part del fons d’art de la ciutat. L’autor premiat en l’apartat de gravat haurà de lliurar el gravat original i la matriu a l’organització.

9. El jurat farà una preselecció de les obres presentades i les seves decisions seran inapel·lables.

10. Els artistes seleccionats autoritzen la cita dels seus noms, així com la possible reproducció fotogràfica de les seves obres en el catàleg, mitjans de comunicació i programa d’activitats de l’organització.

11. L’exposició de les obres admeses es durà a terme al Centre Cultural el Casino, Espai 7, del 13 de febrer al 2 de març de 2014. La inauguració de l’exposició, així com el veredicte del jurat i lliurament de premis es realitzarà el dia 13 de febrer a les 8 del vespre, al Centre Cultural el Casino, Espai 7.

12. La recollida de les obres no premiades va a càrrec dels concursants. S’hauran de recollir al Centre Cultural el Casino del 4 al 13 de març de 2014, de dimarts a diumenge de 18 a 21 h. Les obres no recollides dins aquestes dates quedaran a disposició de l’organització i s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat.

13. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

14. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada