dijous, 13 de desembre del 2012

Xerrada sobre bones pràctiques professionals en arts visuals

Des del Centre Cultural el Casino ens han fet arribar informació sobre la xerrada de presentació del Codi de Bones Pràctiques Proessionals a les Arts Visuals, que tindrà lloc el proper dilluns 17 de desembre, de 18 a 20 h, al Centre Cultural el Casino.
"Aquest codi va dirigit, en primer lloc, als artistes i d'una mane­ra especial a aquells que inicien la seva trajectòria professional. Són els primers que han de conèixer els estàndards d'una relació professional justa, equilibrada i satisfactòria per ambdues parts. La llibertat d'expressió, els drets d'autor morals i d'explotació, la necessitat de l'ús del contracte per escrit o la remuneració econò­mica de l'artista. És ell qui ha d'exigir el seu acompliment i, de la mateixa manera, ha d'assumir els seus deures.

L'altre destinatari d'aquest codi és el mediador de l'art con­temporani, ja sigui públic o privat, amb o sense ànim de lucre. El galerista, el representant i el col Ieccionista, els comissaris d'exposicions i els programadors, els directors de sales, centres, fundacions o museus d'art, els organitzadors de festivals, premis o biennals. El conjunt de les administracions públiques. Tots han d'incorporar -alguns ja ho fan- una nova manera de relacionar-se basada en les bones pràctiques professionals."
La xerrada s'adreça especialment a artistes i gestors culturals, i anirà a càrrec de Florenci Guntín, tècnic de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Centre Cultural al telèfon 93 872 01 71 o per correu electrònic: centrecultural@ajmanresa.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada